Algemene voorwaarden
Doe je mee aan een workshop van Lichtwerk Ellen? Of aan andere vormen van cursus, workshop of begeleiding bij Lichtwerk Ellen? Dan gelden deze voorwaarden voor alle overeenkomsten die je met Lichtwerk Ellen hebt. Lees ze goed.

Let op: in de voorwaarden heb ik het over sessie, maar hiermee worden ook workshops, andere vormen van begeleiding bedoeld.
Wanneer hebben we een overeenkomst?
Je meldt je aan voor een sessie bij Lichtwerk Ellen of je geeft een opdracht aan Lichtwerk Ellen. Dat kun je alleen doen via:
• het boekingsprogramma op de website
• per e-mail
Zodra een deelnemer zich heeft aangemeld voor een workshop of sessie is hij/zij betalingsplichtig. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanmelding en/of betaling.

Wanneer moet je betalen:
Een sessie> gelijk na de behandeling contant of met pin.
Een workshop> vooraf via boeking op de website of contant/pin vooraf aanvang workshop.
Wil je de early bird prijs dan betaal je voor de daarop gestelde datum.

Annulering door deelnemer:
Annuleren van deelname aan een sessie dient schriftelijk plaats te vinden door een e- mail te sturen aan: lichtwerkellen@hotmail.com
De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald:
Tot 14 dagen voor aanvang kan de workshop/sessie kosteloos worden geannuleerd. Zeg je 14 dagen voor aanvang workshop/ sessie daarna toch onverhoopt af dan betaal je alle kosten. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door deelnemer vindt geen restitutie van de kosten plaats.

Annulering door Lichtwerk Ellen
Lichtwerk Ellen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor de workshops het aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Deelnemers worden hier uiterlijk 1 week voor aanvang van op de hoogte gesteld. De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende workshop, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.
Auteursrechten
Lichtwerk Ellen gebruikt brochures, cursusmateriaal, flyers en dergelijke. Het auteursrecht daarvan ligt bij Lichtwerk Ellen, behalve als op het werk staat dat het auteursrecht bij iemand anders ligt. Je mag niets overnemen, publiceren of vermenigvuldigen. Alleen als je expliciet schriftelijk toestemming hebt gekregen van Lichtwerk Ellen, dan mag het wel.

Accreditatie

Een accreditatie is een erkenning van iets,
Vaak komt dit in formele teksten voor als een erkenning van bekwaamheid of deskundigheid door een onafhankelijke partij.
Het wordt ook gebruikt als term voor certificering van opleidingen en of workshops.
Bij Lichtwerk Ellen is het niet mogelijk een accreditatie te verkrijgen, omdat zij daar niet toe bevoegd is en ook niet is aangesloten bij een vereniging.
De enige mogelijkheid is een algemeen door Lichtwerk Ellen ontworpen certificaat van goed volbrengen van een weekend of workshop te verkrijgen.

Heb je nog vragen?
Bel of mail dan gerust via info@lichtwerkellen.nl of
bel me op 0650864855 / Kvk:76290824